ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด 9/9/2561

440 view 11 / 09 / 2018

ทางนอร์ทเทอร์นเชลแลคร่วมสนับสนุน เชลแลค และแลคเกอร์ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์และสาธิตการใช้งาน
ในการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการทำสีงานไม้" ร่วมกับ บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์อุตสาหกรรม จำกัด
เพื่อนำชิ้นงานไปมอบแด่โรงเรียนที่ด้อยโอกาสต่อไป