ข่าวสารและกิจกรรม

รวมพลคน(จริง)ใจอาสา ปีที่ 5 10/3/62

830 view 02 / 05 / 2019

ช่างไม้จิตอาสา จัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกงานไม้ศิษย์เอก ศาลายา เพื่อสร้างโต๊ะเรียนหนังสือ เก้าอี้ ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลน 

วีดีโอ