ติดต่อเรา

Northern Shellac shop

342 หมู่ที่.2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทรศัทพ์. 054-324295
เบอร์มือถือ. 082-2335355
เบอร์โทรสาร. 054-324632
Website: Northern Shellac
อีเมล: northernshellac@hotmail.com