การแจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงินผ่านทางไลน์
  • แอดไลน์หรือสแกน QR code

  • ส่งสลิปหรือหลักฐานการชำระเงินมายังไลน์

แจ้งชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์
  • กรอกเลขใบสั่งซื้อ เบอร์โทรศัพท์ หรือ ชื่อลูกค้า เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อ
  • หลังจากนั้นกรอกรายละเอียดการชำระเงินให้ครบถ้วนพร้อมแนบสลิป หรือหลักฐานการชำระเงิน